Ana sayfa
         
     

Haberler > 31-10-2009 > Türk Tasarım Danışma Konseyi ilk toplantısını 23 Ekim günü Ankara'da yaptı:

Türk tasarımcılarının desteklenmesi gibi amaçlarla Eylül ayında çıkan Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan Türk Tasarım Danışma Konseyi Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün başkanlığında ilk toplantısını 23 Ekim Cuma günü Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda yaptı. Ergün, ''Türkiye olarak farkımızı hissettirecek tasarımlar ortaya çıkarmak durumundayız. Ancak bu şekilde giremediğimiz pazarların kapıları Türkiye'ye açılacaktır'' dedi.

Konseyin ilk toplantısına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, YÖK, TÜBİTAK, TÜSİAD, TOBB, TPE, KOSGEB, TESK, TİM, TÜRMOB, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği ve Moda Tasarımcıları Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda, konseyin çalışma usul ve esasları görüşülerek kabul edildi ve teknik komiteler oluşturuldu. Teknik komitelerden biri, Türk Tasarım Danışma Konseyi için stratejik plan, eylem planı yapacak. Bu amaçla Ocak ayı içinde çalıştaylar düzenlenecek. Türk Tasarım Danışma Konseyi yılda iki kez toplanacak.

Türk Patent Enstitüsü’nün teklifi ile 60. Hükümet Programında yer alan ve kuruluş çalışmalarına Ocak 2008 döneminde başlanan "Tasarım Danışma Konseyi"nin oluşturulmasıyla, 1998 den bu yana gündemde olan Konsey'in kuruluşu gerçekleşmiş oldu. Konsey’in toplantılarının sekretarya faaliyetlerini yürütme görevini de Türk Patent Enstitüsü üstlenmiş bulunuyor.

Konsey, Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesi, uygulama altyapısının oluşturulması, uygulanması ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılması, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesi, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanması ve "Türk Tasarımı" imajının yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak ve önerilerde bulunmak amaçlarını taşıyor.

Bakan Ergün, Türk Tasarım Danışma Konseyinin, üretimin katma değere dönüştürülmesi aşamasında en çok eksikliği hissedilen tasarım ve tasarımcılığın dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve Türk tasarım imajının yerleştirilmesine yönelik önemli bir boşluğu dolduracağını söyledi.

Türk Tasarım Konseyinin kurulmasıyla birlikte, ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile meslek birliklerinin bir araya geldiği bir yapının oluşturulduğunu belirten Ergün, ulusal tasarım politikalarının belirleneceği böyle kapsamlı bir platformun oluşturulmasının, Türk sanayisi ve ekonomisi için itici bir güç olacağını vurguladı.

Ağır rekabet ortamında ve son dönemde etkileri görülen küresel kriz ortamında işletmelerin, ayakta kalabilmek için katma değer oluşturmak ve bu değeri yükseltmek durumunda olduğunu kaydeden Sanayi Bakanı, şöyle konuştu:

''Türkiye'nin en ücra köşesindeki küçük atölye üreticisinden tutun da İstanbul'a, Bursa'ya, Kayseri'ye varıncaya kadar tüm sanayicilerimiz, iş dünyamız, üretim ve pazarlama vizyonunu yeni kurallara göre revize etmek durumundadır. Bu kadar büyük ve kabına sığmayan ülkemizin her köşesinde, bir şeyler yapmak isteyen, üreten, çabalayan, ancak geleneksellikten ve işporta kültüründen kurtulamadığı için ürettiğini katma değere dönüştüremeyen çok sayıda yetenekli müteşebbisimiz var. Bunların önüne yol haritası koyarak desteklemek hem görevimiz hem de ülkemiz menfaatimizin bir gereğidir.

Bu bağlamda, tasarımın öncelikle ülkemizde işletmelerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler başta olmak üzere bütün işletmelere entegre edilmesi, eğitim kurumları, araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüten kurumların gündemine girmesi ve toplumun genelinde tasarım bilincinin oluşturulması için gerekli çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz.''

Tasarım sayısında yüzde 50 artış

Türk Patent Enstitüsüne (TPE) tasarım başvurusunda bulunanların sayısının da her geçen gün arttığına dikkati çeken Ergün, 2002 yılında 3 bin 800 başvuru ve 20 bin olan tasarım sayısının, 2008 yılında 6 bin 500 başvuru ve 30 bin tasarım sayısına ulaştığını bildirdi.

2002-2008 döneminde başvuru sayısı itibariyle yüzde 70, tasarım sayısı itibariyle değerlendirildiğinde ise yüzde 50 artış yaşandığına işaret eden Ergün, ''Türkiye olarak, farkımızı hissettirecek tasarımlar ortaya çıkarmak durumundayız. Ancak bu şekilde giremediğimiz pazarların kapıları Türkiye'ye açılacaktır'' dedi.

Konuşmasının ardından bir gazetecinin ''modacıların da görüşünü alacak mısınız?'' şeklindeki sorusu üzerine Bakan Ergün, bu toplantının ilk toplantı olduğunu ve toplantıda Bakanlar Kurulu kararında adı geçen 18 sivil toplum örgütünün temsilcisi bulunduğunu, ancak sonraki toplantılarda katılımın genişleyeceğini söyledi.

KOBİ'lerde birleşmeler teşvik edilecek

Ergün, ''Burada bulunan kişi ve kurumlar dışında diğer kişi ve kurumlar, sivil toplum örgütleri, firmalar her zaman bu konseye katılım sağlama imkanı bulunacak. Dolayısıyla bundan sonraki toplantılarda daha geniş bir platform oluşturulabilecek'' dedi.

Tasarım konusunda KOBİ'lerin teşvik edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Ergün, Türkiye'de işletmelerin yüzde 99,8'ini KOBİ'lerin oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

''KOBİ'lerin yönlendirilmesi gereken başka alanlar var. Bunlardan birincisi ölçek büyütme. KOBİ'lerimizin önemli bir bölümü çok küçük ölçekte. Bu küçük ölçeğin ya yeni finansman imkanlarıyla ya yeni yatırım imkanlarıyla ya da birleşmelerle büyük ölçeğe ulaşmasını teşvik edeceğiz. Bununla ilgili yasal düzenleme yaptık. Ama bu yasal süre 2009 sonunda doluyor. Bu sürenin uzatılmasıyla ilgili de çalışmalar yapacağız. Bunu daha kalıcı hale getiren, birleşmeleri sürekli teşvik eden bir model üzerinde çalışacağız. İkincisi önümüzdeki süreçte KOBİ'lerin inovasyon, tasarım, gibi konularda daha aktif olabilmeleri için KOSGEB'i özellikle bu alandaki çalışmalara odaklandıracağız. Yani KOSGEB'in 2010'da ana faaliyet konusunu KOBİ'lerin birleşme teşvikleri, yönetim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara açılması, yeni ürünler ortaya koyabilmesi gibi çalışmalar oluşturacaktır.''


Kaynaklar:


İlgili haber:

05-10-2009 > Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla "Türk Tasarım Danışma Konseyi" kuruldu:
''Türk tasarımı'' imajının yerleştirilmesi amacıyla ilgili bakanlık müsteşarları, kurum ve meslek örgütlerinin başkanlarından oluşan Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu. Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararı, 03 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı...
         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.