Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CNC Tezgahlar > CNC Takım Tezgahları ve DNC:

8-NC TEZGAHLARDA AKTARMA (DNC)

DNC: Direct Numerical Control / Distributed Numerical Control

8.1 128 CNC tezgaha tek PC'den DNC uygulaması

 • 2 CNC tezgahtan 128 CNC tezgaha kadar tek PC'den denetim
 • NC Program yükleme, Tezgahtan Program Çağırma
 • CAD / CAM / PDM Sistemlerine ve Network'lere (Intranet ve Internet) Entegrasyon Tape Reader Desteği, NC Program Editörü CNC Üretim Hattı Otomasyonu ile Zaman ve İşgücü Tasarrufu + Asgari Hata
 • 128 CNC tezgaha tek PC'den DNC uygulaması.
 • Kullanımı kolay ve Microsoft Windows 95/ NT tabanlı nesne-yönelik DNC Explorer yazlım paketi.
 • Sürükle-Bırak (Drag&Drop) yöntemi ile tezgahlara program gönderebilme.
 • CNC Operatörlerinin tezgah üzerinden program çağırabilmesi (Remote Request)
 • %100 Network uyumlu DNC sistemi, mevcut CAD/CAM sistemi ile entegrasyon.(WindowsNT, Novell,Unix, VMS, OS/2)
 • Network sorunlarından etkilenmeden çalışabilme (Server Safe).
 • Uzun dosya isimleri (256 karakter) desteği, (long filename support).
 • Yüksek hızlı talaş kaldırma işlemlerini destekleyen 256Kbps'e kadar veri transferi hızları. (Hi-Speed Machining Support)
 • Hata düzeltme özelliklerine sahip hazır DNC protokolleri (Bridgeport Easylink, Fanuc Protocol A, Expand A, Kermit, OkumaB, Mazatrol, Xmodem, vb)
 • (DNC Protocol Builder) DNC Protokol Kurucusu ile eski model, özel amaçlı üretilmiş, hazır destek imkanı kalmamış tezgahları için uygun protkol oluşturma.
 • Kullanıcı tarafından düzenlenebilen/değiştirilebilen 100'den fazla CNC Şablonu (CNC Templates) ile CNC parametrelerine hızlı ve kolay ulaşım.
 • RS-232 veya RS-422 uyumlu bütün CNC tezgahlarla iletişim imkanı ve arka planda çalışma (background working).
 • Kullanıcı tarafından düzenlenebilen/değiştirilebilen CNC/DNC Dosya Yöneticisi (Predator File Manager). İşlemlerin işe, müşteriye veya tezgahlara göre organizasyonu.
 • Entegre Predator CNC Editörü ile NC dosyalarının kıyaslaması, ilerleme ve ayna hızlarının otomatik değiştirilmesi, 256 seviye "undo/redo" imkanı, CNC tezgah sınırlarının (hareket, ilerleme hızı, ayna hızı) hesaplanması, atelye hesapları için calculator, 32MB uzunlukta NC dosyalarını açma, NC kodlarının grafik doğrulaması.

8.2 DNC Nedir?

Günümüzde, CAD/CAM sistemlerinin modern üretim ortamları için tasarımdan imalata kadar geçen süreç içinde kaçınılmaz bir gereksinim olduğu bilinmektedir.

Şu anda ülkemizin önde gelen büyük, orta, küçük ölçekli; büyümeyi, kalite ve verimliliği artırmayı, yurtdışına açılmayı hedefleyen bir çok sanayi kurulşunda CAD/CAM sistemleri halen kullanılmakta veya kullanma aşamasındadır.

CAD/CAM sistemlerinin diğer bir tamamlayıcı unsuruda DNC sistemleridir. Ülkemize az bilinen yada bilindiği halde fazla önem kazanmayan bir kavram olan DNC sistemleri, halen çok az sayıda olsa da özellikle savunma sanayi kuruluşları tarafından kullanılmakta veya kurulma aşamasındadır.

Yurtdışında yapılan istatistiklere göre DNC sistemleri imalat sanayinde olduça yüksek verim artışı sağlamaktadır. Konu ile ilgili yapılan istatistikler bu yazının son bölümünde yeralmaktadır.

DNC, Doğrudan Nümerik Kontrol veya Dağıtılmış Nümerik Kontrol olarak tanımlanmaktadır. Doğrudan veya Dağıtılmış Nümerik kontrol, imalat sanayide CNC tezgahlar için yazılan programların merkezi bir bilgisayarda depolanarak ilgili CNC tezgahlara gerektiği zaman yüklenmesi veya tezgahlardan merkezi bilgisayara geri gönderilmesi işlemidir.

8.3 Neden DNC Sisteme İhtiyaç Vardır veya Duyulmuştur?

CNC tezgahları olan ve DNC sistemi olmayan bir imalat sanayinde, CNC tezgahlara program girilmesi aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile yapılır.

CNC tezgahın kontrol sistemi üzerinden program satırları tek tek girilir. MDI (Manuel Data Input)

Herhangi bir bilgisayarda text dosyası olarak program yazılır, diskete alınır ve CNC tezgahın disket sürücüsü mevcut ise tezgaha yüklenir.

CAM programı kullanılarak takım yolları oluşturulur, postprosesörden geçirilir ve yine diskete alınarak tezgaha yüklenir.

CAM sistemi ile veya manuel olarak yazılan program, taşınabilir bir bilgisayara yüklenir, bilgisayar tezgahın yanına götürülür, bilgisayarın seri portu ile CNC tezgahın RS232 portlları arasına kablo ile bağlantı yapılır. Gerekli protokol ayarlarından sonra program tezgaha yüklenir.

CNC tezgah imalatcısının sağladığı ve sadece o tezgah için tasarlanmış olan yazılım ve donanımı içeren bir sistem (Mini DNC gibi) kullanılır.

Kontrol sistemleri eski olan tezgahlar için, perfore şeritlere (Punch Tape) yazılan programlar tezgah üzerindeki şerit okuyucudan geçirilerek program yüklemesi yapılır.

Yukarıda anlatılan yöntemlerin dezavantajları şöyledir;

Öncelikle, tezgah başında kontrol sisteminin tuşlarını kullanarak yazılan programlama yöntemi, CNC tezgahın çalışma verimliliğini düşürür. Hernekadar, bazı kontrol sistemleri bir taraftan parça işlerken diğer taraftan program girilmesine olanak sağlasada, bu yöntemde iş kazası veya hatalı parça üretme riski doğar. Bilineceği gibi CNC program yazma işlemi yoğun matematik işlemleri gerektirir. Bir taraftan hesap yaparak diğer tarfatan işlenen parçaya dikkat edilmesi, iş kazası, hatalı parça üretme riski veya hatalı program yazma ihtimalini artırır. Program girerken yapılabilecek bir rakam hatası, yüksek maliyetli tezgah arızalarına sebep olabilir. Bu sebepten CNC tezgahlar için yazılan programlar, gürültüsüz dikkatin dağılmayacağı ortamlarda ya CAM sistemi kullanarak yada herhangi bir bilgisyarda text dosyası halinde yazılmalıdır.

CNC tezgahlara, disket kullanarak program yükleme bir önceki yönteme göre oldukça kolay ve pratiktir. Ancak bir çok kontrol sisteminde disket okuyucu bulunmaz. Diskette program saklamanın bir mahsuru ise; disketteki bilgiler manyetik ortamlardan kolayca etkilenebildiklerinden acil ihtiyaç durumlarında bozuk disket problemleri ile karşılaşma riskleri vardır. Ayrıca programlarda yapılan değişikliklerden dolayı kullandığımız disketteki bilgilerin son değişiklikleri içermeme ihtimali de vardır.

Taşınabilir bir bilgisayar ile CNC tezgahlara program yüklenmesi en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemi kullanabilmemiz için taşınabilir bilgisayarımızda CNC tezgah ile iletişim sağlayabilecek bir yazılım (Procomm, Crostalk, HyperTerminal, vb.) bulunması ayrıca CNC tezgah üzerinde RS 232 portu, uygun kablo bağlantısı ve bilgisayar ile tezgahın iletişim sağlayabilmesi için protokol ayarlarının (baudrate, parity, vs.) yapılması gerekir. Her tezgah için gerekebilecek farklı kablo ve farklı protokol ayarları bu yöntemin dezavantajlarıdır. Ayrıca bu tip ayarları yapabilecek eğitimli bir personelin imalat devam ettiği sürede hazır bulunması gerekir.

Özel amaçlı olarak geliştirilmiş program yükleme yazılım ve donanımları ise genellikle pahalıdır. Her tezgahın yanında bir tane bulundurmak oldukça yüksek maliyetlidir. Ayrıca eski kontrol sistemli tezgahlar için bu sistemlerden bulmamız her zaman mümkün olmayabilir.

Eski kontrol sistemlerinde bulunan serit okuma sistemleri kullanılarak program yükleme işlemi çok zaman alıcı ve zahmetli bir süreçtir. Şerit üzerinde oluşacak delik hataları büyük tezgah arızalarına sebep olabilmektedir. Program üzerinde yapılacak bir karakterlik değişiklik bile, eski şeritin tamamının atılarak yeni bir şeritin hazırlanmasını gerektirir.

DNC sistemleri sadece yukarıda anlatılan sorunları çözmekle kalmamakta, beraberinde ilave birçok avantajlar da sağlamaktadır.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.