Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CAD/CAM/CAE > Karışık akışlı pompa analiz ve optimizasyonu:

Mustafa Özer Gelişli
Proje Sorumlusu
Eylül
2004
Anova Mühendislik
www.anova.com.tr

AMAÇ

Bu projede amaç, Elmaksan (www.elmaksan.com.tr) tarafından üretimi yapılan 8020 kod numaralı karışık akışlı pompanın verimini Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği yöntemlerini kullanarak arttırmaktır.

ÖZET

Çalışmada ilk olarak, FLUENT isimli HAD yazılımı kullanılarak, mevcut durum incelenmiş ve performans kayıplarının hangi bölgelerde olduğu saptanmıştır. Bu analizlerin sonuçlarına göre stator kısmının optimize edilmesi kararlaştırılmış ve değişik stator geometrilerinin performansa etkileri incelenmiştir.

SONUÇLAR

Yapılan analizler sonucunda elde edilen son stator geometrisinin verimde en fazla artışı sağladığı tespit edilmiştir. Orijinal durumda % 67 mertebelerinde* hesaplanan verimin %76.7 seviyesine çıktığı toplamda yaklaşık 10 puanlık bir verim artışı elde edildiği görülmüştür. Ancak debi istenilen değerden daha yüksek olduğu için pompanın tüm boyutları 0,9625 katsayısı ile çarpılarak ufaltılmıştır. Değişik noktalarda yapılan analizlerin sonuçları da Tablo, Tablo 2 ve Tablo 3 te verilmiştir. Orijinal durum, optimize edilmiş durumun ve küçük boyutlu pompanın Basma Yüksekliği-Debi Eğrisi ile Hidrolik Verim- Debi Eğrisi Şekil 13 ve Şekil 14'te görülebilir.

* Normalde 12 kademeli pompanın deney sonuçlarına göre verim %64 olarak ölçülmüştür. Ancak 12 kademeli pompanın analizini yapmak mümkün olmadığından tüm analizler tek kademe yapılmıştır.


Tablo 1. Orijinal pompa analiz sonuçları.Tablo 2. Optimize edilmiş pompa analiz sonuçları.Tablo 3. Optimize edilmiş- Küçük boyutlupompa analiz sonuçları.


Şekil 13. Üç pompanın Basma Yüksekliği-Debi eğrisi.Şekil 14. Üç pompanın Basma Yüksekliği-Debi eğrisi.

TEŞEKKÜR

Yapılan analizler sırasında, katı model hazırlama konusunda yardımlarını bizden esirgemeyen Sayın Cüneyd Yıldız'a çok teşekkür ederiz.

1. GİRİŞ

Herhangi bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi genel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar işlem sırasına göre;

  • Katı model ve sayısal ağ tabakasının oluşturulması
  • Sınır şartlarının ve çözüm ayarlarının tanımlanması
  • Sonuçların yorumlanması

olarak sıralanabilir.

Bu adımlardan katı model ve sayısal ağ tabakası oluşturulması ile ilgili işlemler 'Katı Modelleme ve Sayısal Ağ Çalışmaları' başlığı altında, sınır şartları ve çözüm ayarlarının tanımlanması ile ilgili işlemler 'Analiz Çalışmaları' başlığı altında detaylı olarak anlatılmıştır. Sonuçlar ise 'Sonuçlar ve Yorumlar' başlıklı kısımda ele alınmıştır.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.