Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Ürün Geliştirme > Ar-Ge ve tasarım yönetimi:

İlker Keskinkılıç, Arş. Gör., ODTÜ Makine Müh. Ankara*

Ar-Ge Nedir?

 • "Araştırma ve Geliştirme" bir şirketin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, şirketin çalışma alanı doğrultusunda bilim ve teknolojiyi yeni ürünler, prosesler ya da hizmetler geliştirmede kullanmak üzere yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir
 • Ar-Ge'nin başlıca görevi teknolojik gelişmeleri kullanarak şirketin kar edebilirliğini sürekli olarak yenilemek ve artırmaktır.
 • Yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim, yeni teknolojiye sahip olmak rekabette üretim verimi, fiyat, reklam ve pazarlama kadar önemlidir.


Ar-Ge'nin Doğası ve Zihinsel Sermaye

 • Kimsenin bilmediğini yapmayı hedefler. Bu nedenle riskli bir çalışmadır, olasılıklar üzerine yürütülür. Ar-Ge yöneticileri çok miktarda başarısız sonuca hazırlıklı olmalıdırlar.
 • Günümüzde yeni teknoloji geliştirmek, yani "zihinsel sermaye yaratmak" parasal sermaye yaratmaktan çok daha önemli ve zordur. Zihinsel sermayenin geliştirilmesinde ise ana rolü Ar-Ge oynar.

Ar-Ge için Ne Kadar Yatırım Yapılmalıdır?

Ar-Ge Harcaması/ Şirketin Toplam Geliri = Yeni ürün başına yapılan Ar-Ge masrafı / Yeni ürünün şirketin Toplam Gelirine katkısı

Ar-Ge'nin Tarihsel Gelişimi

 • Ar-Ge kavramının tarihsel gelişimi 3 kuşakta ele alınabilir:
  1. Kuşak Ar-Ge: 1950-60'lı yıllar,
  2. Kuşak Ar-Ge: 1970-80'lı yıllar,
  3. Kuşak Ar-Ge: 1990 ve sonrası

Ar-Ge'nin Şirket İçindeki Görevleri

 • Ar-Ge'nin görev ve faaliyetleri, içinde bulunduğu şirketin çalışma alanı ve ekonomik şartları ile doğrudan ilgilidir.
 • Ar-Ge'nin 3. Kuşak uygulamalarına göre, başlıca görevleri şunlardır:
  1. Artımlı Ar-Ge çalışması,
  2. Radikal Ar-Ge çalışması,
  3. Temel Ar-Ge çalışması,
  4. Uygunluk çalışması,
  5. Müşteri destek çalışması.

Ar-Ge Çalışmalarının Mali Açıdan Değerlendirilmesi

 • Uygunluk çalışması: Kaçınılamayan genel masraflardır.
  Müşteri destek çalışması: Satış masrafları kalemine dahil edilir.
  Artımlı Ar-Ge çalışması: Bu çalışmadan istifade edecekler tarafından ödenecektir.
  Radikal Ar-Ge çalışması: Şirketin uygun miktarda kaynak ayırması gereken faaliyetlerdir.
  Temel Ar-Ge çalışması: Bu da şirketin yeni projelerle yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan sabit bir masraftır
 • Ar-Ge harcamalarının mali açıdan geri kazanılması ancak şirketin yaptığı işlerin bir bütün halinde değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

Şirket Organizasyonunda Ar-Ge'nin Yeri

 • Ar-Ge fiziksel olarak şirketin fiili aktivite sahasının ne çok uzağında ne de çok yakınında olmalıdır.

Ar-Ge Çalışanlarının Karakteristik Özellikleri

 • Çoğunlukla çok iyi eğitim almış ve bir disiplinde profesyonelleşmiş mühendis ve bilim adamlarıdırlar.
 • Ancak genellikle "Yöneticilik" konusunda ne yeterli bilince ne de eğitime sahiptirler. Sahip oldukları kendine güven duygusu, onları daha bağımsız ve kendi tercihleri doğrultusunda çalışma yapmaya yönlendirir.
 • Ar-Ge çalışanları konularında uzmanlaştıkça zamanla maddi tatminsizlik hissederek yöneticilik türü işlere yönelirler. Ar-Ge'de kalifiye elemanlardan daha çok istifade edebilmenin tek yolu onları tatmin edici şekilde ödüllendirmektir.

Bağımsız Ar-Ge Yapılanmasına Duyulan İhtiyaç

 • Endüstride son yıllarda temel Ar-Ge faaliyetlerinin ücret karşılığında bağımsız Ar-Ge laboratuvarlarına yaptırılması eğilimi güç kazanmaktadır.
 • Bağımsız Ar-Ge'ler, her bir anlaşma sonunda hem müşteri memnuniyetini hem de kar etmeyi hedeflerler. Dünya çapında faaliyet gösteren şirketler ise bulundukları dalda bir numara olmayı hedeflerler.

Temel Konularda Araştırma Yapma Problemi

 • Teknolojinin temellerine inerek araştırma yapmak hem pahalı, hem uzun vadeli amortisi riskli hem de elde edilecek sonuçlardan başkalarının da istifade etme şansı olması nedeniyle çok zordur.
 • Bu sorunun aşılması için bir çözüm, araştırmayı yapanlar ile bu araştırma sonuçlarını kullanacak olanların biraraya getirilmesidir. Böylelikle ileride olması muhtemel teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin uzman bakışı ile tahmin edilmesi daha kolay olacaktır.

Kapsamlı ve Sistematik bir "Toplam Tasarım" Yaklaşımına Duyulan Gereksinim

 • Problemlerin ayrı ayrı mühendislik dalları tarafından doğru teşhisi ancak çözüm sürecindeki eksik ve yanlışlar,
 • Ar-Ge bulgularının iyi bir yönetim rehberliğinde değerlendirilememesi,
 • "Toplam tasarım" stratejisi, aynı paralelde araştırmalarını yürüten bütün tasarım ve Ar-Ge departmanlarını, hepsinin ortak odak noktaları olan "ÜRÜN"de buluşturmayı ve sistematik bir ürün geliştirme süreci oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.

Hedef ve Kapsam:

 • HEDEF: Detaylı tasarım aşamasına geçmeden önceki piyasa araştırmasını kendine girdi alan ve mühendislik tasarımının başlangıcı olan "ön-uç tasarımı" aşamasındaki tasarım yönetimine rehberlik etmek.
 • KAPSAM: Üretilecek "Ürünün ve statüsünün tesbiti", "Ürün Tasarım Şartnamesinin Hazırlanması" ve gerekli tüm "Tasarım disiplinlerinin" ele alındığı, "Ürün odaklı ve sistematik" bir tasarım sürecinin ortaya konulması.
         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.