Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Ürün Geliştirme > BMC Megastar'ın Endüstriyel Tasarım Serüveni*:

Muharrem Erkan
BMC, Genel Müdür Muavini
22 Ekim 2004 Sabancı Center, İstanbul

*Bu rapor Otomotiv Sanayiinde İşbirlikleri II:
"Endüstriyel Tasarım ve Ürün Geliştirme"
konferansında yapılan sunumdan derlenmiştir.

Giriş:

Efendim bu toplantıya katıldığınız için hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Ben kürsüye bağlı kalmak istemediğim için, biraz serbest dolaşmak ihtiyacıyla bu şekilde sizlere hitap edeceğim. Sevgi, saygı ve bilgi paylaştıkça zenginleşen çok güzel kavramlardır. Ben de sevgimi, saygımı ve bilgimi sizlerle paylaşma ortamı sağladığı için, Sabancı Üniversitesi ve TÜSİAD kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum.

Biz bu yıl BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 40. kuruluş yılımızı idrak ediyoruz. Bu yıl "Megastar" adı altında yeni ürünümüzü bugünlerde piyasaya sunduk. Sanıyorum reklamlardan izliyorsunuzdur?

Otomotiv sanayii içerisinde BMC biraz değişik bir örnek olarak yer alıyor. BMC tamamıyla bağımsız, %100 Türk sermayesiyle kurulmuş bir şirket.

Bağımsızlık inanın çok güzel bir şey. Bağımsızlık demek karar verme özgürlüğü demek. Karar vermek, yaparak öğrenmek demek. Kendi kendine öğrenen bir teşkilat olmak demek. Ama bedeli de ağır, gerçekten zorlukları var. Bedeli başarılı olmaktan geçiyor; Başarılı olmak zorundasınız, başarıyı mutlaka yakalamak durumundasınız.

Ben "Megastar"ın nasıl doğduğunu sizlere anlatırken hangi ortamdan, hangi altyapıdan ortaya çıktığını anlatmakla söze başlamak istiyorum. Bu anlatacaklarım biraz gizemli, her yerde konuşulmayan BMC gerçekleri ama bu bilgiyi sizlerle paylaşmak bugün benim için zevk olacak.

BMC, Çukurova Grubu'na ait inşaat ve sanayi sektörü içerisinde yer alan bir şirket. Kendi bünyesinde 5 temel sektörden oluşuyor; hafif ticari araç, ağır ticari araç, savunma sanayi, özel projeler ve otobüs. Bugün konuşacağımız "Megastar" hafif ticari araç sektörünün bir ürünü.

BMC'nin bütünlüğü aynen bir "iceberg" gibidir. Su üstündeki kesimi görünen kısmıdır. Ancak suyun altında BMC'den çok daha büyük bir gerçek var. Bu gerçek imalatçılarımız, satış, servis, yedek parça teşkilatımız ve müşterilerimizden oluşmaktadır.

İmalatçılarımıza baktığımız zaman yurt içinde 316, yurt dışında 135 imalatçıyla birlikte çalışıyoruz. Bugün benden sonraki prezantasyonda müşterek geliştirme çalışmalarımızdan bir örnek olan Farplas şirketi yer alacak.

Satış teşkilatımıza baktığımız zaman 64 yetkili satıcımız, 175 yetkili servisimiz ve 220 yedek parça bayimizle birlikte bir bütün teşkil ediyoruz. Şu anda 3000 kişiyiz. Her BMC çalışanına "iceberg"in altında 5 kişi düşüyor. Bu 15.000 çalışan demektir. Aileleriyle birlikte 60.000 kişilik büyük bir aile.

Biraz BMC'nin bedenine bakarsak, her canlı organizmada olduğu gibi şirketlerin de inanın canlı organizmalarla mukayese edilebilecek bir bedeni ama ondan da önemli, o bedene iş yapmayı sağlayan işletim sistemi veya ruh gerekiyor.

Baş tacımız olan müşterilerimizdir. Potansiyel ve mevcut müşterilerimizi pazarlama ve satış teşkilatımız şemada görüldüğü gibi kucaklar. Şemada gördüğünüz bütün oklar haberleşme ağı demektir. Müşterilerimize iş ve hizmet üretiriz.

İş merkezlerimiz demin söylediğim gibi hafif ticari araç, ağır ticari araç, otobüs, özel projeler ve savunma sanayidir. Bunlar ana araç üreticileridir. Bunlarla birlikte gövde üretim tesisleri, motor aktarma organları ve döküm olmak üzere teknolojik iş merkezleriyle birlikte toplam 8 iş merkezinden oluşur. 8 iş merkezine destek veren ve onların başarılı olmasını sağlayan, kurmay fonksiyon icra eden 10 adet de hizmet merkezimiz var. Bunlar Planlama, Lojistik, Araştırma Test ve Belgelendirme, Kalite Güvence, Servis, Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları, Bütçe ve Mali Kontrol, Tesis Bakım gibidir.

Burada bir noktaya değinmek istiyorum, araştırma geliştirme faaliyetleri BMC bünyesinde sadece ürünle sınırlı değildir.

Haddizatında ürünün oluşmasında etken olan, diğer hizmet merkezlerinin bünyelerinde de Ar-Ge faaliyetleri vardır. BMC'de yeniden yapılanma projesi örnek olarak tamamen insan kaynakları sistemi bünyesindeki bir araştırma geliştirme faaliyetinin eseridir. 1999 yılında şirket yeniden yapılanmasını yine bir ürünü gibi kendi bünyesinde tasarlamış ve geliştirmiştir.

Bu şekilde 10 hizmet merkezi ve 8 iş merkeziyle birlikte bir bütünlük içerisinde çalışmaktadır.
Fakat biraz sivil toplum örgütleri gibi BMC'nin bünyesinde gönüllü kuruluşlar da vardır. Bunlar yasal değil ama gönüllü olarak bir araya gelen, kalite, mamul, proses, lojistik, insan kaynakları, sistem mühendisliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, enerji ve teknoloji gibi komitelerdir. Bu komitelerle birlikte tüm BMC organizasyonu İcra Komitesi liderliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.

BMC'nin işletim sistemi nedir diye baktığımız zaman, şirketimizin vizyonu dünya markası olarak varlığını sürdürmektir. Dünya markası bir kere olunur fakat sürdürülmezse devam etmez. Dünya markası olmanın göstergesi dünyada konusuyla ilgili ilk 10 arasına girmektir.

BMC'nin uzun yıllar için stratejik iş planları ve üretim planları vardır. Bu planlar içerisinde dünyada en iyiler arasında olmak vizyonunu teşkil ediyor. Vizyonu ise başarılı olmak, bağımsızlığını korumasının tek yolu başarılı olmaktan geçiyor. O yüzden size bir başarı örneği olarak "Megastar"ı ayrıca sunacağım.

Başarılı olmak inanın müşteriyi memnun etmekten geçiyor. Memnun etmekten öteye mest etmekten geçiyor. Bunu sağlayacak temel unsur ise, müşteriye sunulan ürün ve hizmetin en temel karakteristik özellikleri olan kalitesiyle, zamanında ve istenilen miktarda teslimatı ve uygun fiyatıyla müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu sağlayabilmek, şirketlerin en önemli kaynağı olan çalıştırdığı insan ile mümkündür.

İnsan kaynakları şevk ve heyecan içerisinde kendisiyle alakalı çok sayıda teknolojiye hakim olur ve bunları hatasız ve hızlı bir süreçle kullanabilirse, ürün ve hizmete dönüştürebilirse müşteriyi memnun edebiliriz. Bu zincirin çalışmasında önemli olan, bu teknolojilerin insan tarafından hatasız ve hızlı şekilde hayata geçirilmesidir. Ancak bunu sürekli kılacak olan motivasyondur, motivasyon ise mükemmel bir yönetimle sağlanır.

BMC'de her işin hedeflere sahip olduğunu, hedeflerin planlara kavuştuğunu, organize edildiğini, kumanda ve koordinasyon ile kontrolün hakkıyla yapıldığını söyleyebilirim. Ama bütün bunlar yine de yetmez. Çok etkin bir haberleşme sistemi ve onu da tamamen kapsayacak mükemmel beşeri ilişkilerle ancak bu gerçekleşir. Bu işletim sistemi ve ruhla çalışan BMC, şemada gördüğünüz yerleşim düzeniyle birlikte, almış olduğu pek çok kalite sistem belgeleriyle, geliştirmiş olduğu ürün yelpazesiyle ki bunlar ağır ticari araç sınıfında, hafif ticari araç sınıfında, otobüste, özel projeler ve savunma araçlarında olmak üzere faaliyetini sürdürmektedir,.

1999 yılından bu yana beş yıl içerisinde 50 adet özgün ürün geliştirilmiştir. Yeniden yapılanma suretiyle beş yıl içerisinde gerçekleştirilen bu geliştirme faaliyetinin, ondan önceki 10 yıl içerisinde geliştirilen 20 adet ürün geliştirme faaliyeti ile birleştirilmesi halinde ortaya 15 yıl içerisinde 70 adet özgün ürünün tüm sektörlerde geliştirildiğini söyleyebilirim.

BMC'nin bağımsızlığının kendisine getirdiği avantajlardan biri de dünyanın 50 ülkesine bağımsız olarak ihracat yapabilme kabiliyetidir. Ancak bununla da sınırlı değil, paylaşmasını bilmek dünya için en önemli kavramdır. Biz de sadece komple ürün satışı değil ama aynı zamanda lisans vermek suretiyle dünyanın dört bir yanında müşterek üretimler yapıyoruz. Bunun örnekleri Malezya'da, İran'da, Kenya'da, Güney Afrika'da var ve gelişme devam ediyor.

Megastar Geliştirme Süreci:

"Megastar"a gelirsek; "Megastar" aslında 5-6 yıllık bir geliştirme sürecinin ürünüdür. Ama "life-cycle"ına (yaşam çevrimi) baktığımız zaman, geliştirme, "cycle"ın sadece bir parçası. Bilahare onu üretim "cycle"ı, onu da müşterinin kullanımında sahada yaşama "cycle"ı takip ediyor. Bu anlamda baktığımız zaman, bir ürünün ömrü geliştirme, üretim ve yaşam olmak üzere herhalde 25-30 yıla kadar gidiyor. Bu ürün de inşallah, bu süreçleri başarıyla tamamlayacak.

BMC'nin, her konuda özgün yöntemleri var, imkanları var. Örneğin BA YT-16 adında kendisinin geliştirdiği ürün geliştirme sürecine bağlı olarak "Megastar" geliştirildi. Bu süreç sadece burada anlatacağım adımlarla sınırlı değil ama en önemli kısmını ben burada sizlere anlatmaya çalışacağım.

Stratejik İş ve Üretim planı ile başlıyor her şey. BMC'de bu süreç, kendisiyle ilgili 2023'e kadar hedeflerini koymuş vaziyette. Ben arzu ediyor ve istiyorum ki, ülkemizin de 2023 yılları için herkesin kafasında berrak olarak belirleyeceği, sayılarla ifade edilebilen hedefleri olsun. Maalesef, bu hedefler, ülkemiz açısından hepimizin müttefik olabileceği hedefler, zikredilmiş değil. Ülkemizin bilim politikası, sanayi ve teknoloji politikası ne kadar var? Ama biz şirket olarak hiç olmazsa kendi stratejimizi geliştirme gayretindeyiz.


Ürün Geliştirme Süreci

 

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.