Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CAD/CAM/CAE > SolidCAM Ürün İncelemesi:

Alan CHRISTMAN, CIMdata, Inc., Mayıs 2005
Çeviri: Ahmet Barış KULDAŞLI, Övünç BÜKE, UMTAŞ A.Ş.

ÖNSÖZ

CIMdata, SolidCAM'in fonksiyonelliği üzerine olan bu ürün eleştirisini bağımsız ve önyargısız olarak hazırlamıştır. SolidCAM, SolidCAM Ltd'nin tescilli markasıdır. Bu döküman, dünya çapında bir danışmanlık ve pazar araştırma firması olan CIMdata tarafından hazırlanan birçok yazılım incelemesinden biridir. CIMdata, herhangi bir kısıtlama olmaksızın SolidCAM'in bu dokümanı çoğaltmasına ve dağıtmasına izin vermiştir.

1983 yılında kurulan CIMdata, mühendislik ve üretimde kullanılan yazılımlar hakkında teknik, pazarlama ve stratejik sonuç servisleri sunmakta ve Pazar araştırmaları yapmaktadır. Şirket, dünya çapında bir üretici firmalar grubuyla beraber çalışmaktadır. CIMdata ayrıca, kullanıcı ihtiyaçları, teknolojik trendler, stratejik planlamalar ve karşılaştırma sonuçları hakkında bilgi edinebilmek için yazılım satıcılarıyla da birlikte çalışmaktadır. Önem verdiği konular ise PLM, CAM ve CAD yazılımlarıdır

CIMdata, CAM yazılımları açısından endüstriyi yönlendiren bir danışmandır. Daha önceden NC Yazılımları Gelir Raporları (NC Software Assessment Report) ve NC Ürün Değerlendirmeleri (NC Product Reviews) ürünlerini çıkartmıştır. Market araştırmaları CIMdata tarafından çeşitli CAM ile ilgili konular incelenerek yapılmıştır. CIMdata CAM kullanıcılarına, satışçılarına ve yazılım geliştirici gruplara danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

SolidCAM Ürün Tanıtımı

SolidCAM Ltd. dünya çapındaki CAM sektöründe hızla yükselerek önemli bir yer kazanıyor. Gelir artış oranları giderek yükseliyor, rakiplerinden farklı bir satış ve ürün stratejisi kullanıyorlar ve kullanışı kolay, iddialı bir CAM çözümleri var. CIMdata, SolidCAM'in SolidWorks ile çok benzer olan stratejisinden etkilenmiştir. SolidCAM'in vizyonu birçok endüstriye ve kullanıcıya hitap edecek çok yönlü CAM çözümleri geliştirmek.

SolidWorks'ün iki sertifikalı altın ortak çözümlerinden biri olan SolidCAM, CAM marketinde bu avantajıyla diğer yazılımlara göre ayrı bir yer kazanıyor. Sertifikalı altın ortaklar, daha iyi bir CAD-CAM entegrasyonu sağlayabilmek için NC yazılımlarını, SolidWorks penceresi altında çalışacak biçimde geliştiriyorlar. SolidCAM, SolidWorks ile birleşince, tasarım ve NC açısından tamamen entegre ve ortaklaşa bir çözüm sunuyor. Dolayısıyla SolidWorks, SolidCAM'in modelleyicisi. 2002 yılında SolidCAM, sertifikalı altın ortak olabilmek için NC programlarını tekrar yazdılar. Bu SolidCAM için bir dönüm noktası oldu ve şu anda da bunun gerçekten iyi alınmış bir karar olduğunu görüyoruz. CIMdata da bu stratejiyi desteklemektedir.

SolidWorks, orta ölçekli katı modelleme marketinde bir standart olma konusunda endüstrinin onayını almış durumda. Şu anda yaklaşık 200.000 adet endüstriyel oturuma sahip ve bu sayı büyük bir hızla artmakta. SolidCAM de marketin bu isteğini karşılarken üstün bir başarı gösteriyor. SolidWorks ile olan ilişkilerini verimli bir şekilde geliştiriyorlar ve SolidWorks ismini gayet başarılı bir biçimde kullanıyorlar.

SolidCAM'in sade bir stratejik vizyonu var. Tüm modelleme yeteneği SolidWorks tarafından sağlanmakta olduğundan tamamen CAM üzerine yoğunlaşmış durumdalar. SolidCAM, parça tasarımı, kalıp tasarımı, tasarım araçları, analiz ürünlerine erişim, diğer CAD ile ilgili araçlar, bilgi yönetimi, proses planlama ve PDM gibi tasarım ve tasarımla ilgili fonksiyonlar için SolidWorks'ten yararlanıyor. SolidWorks'ün sertifikalı altın ortağı olmanın verdiği destek SolidCAM için çok önemli bir anahtar. Bir altın ortak olarak işlerin yönetiminde, pazar ve ürün geliştirme programlarında SolidCAM, SolidWorks'e kaçınılmaz bir biçimde bağlanmış durumda.

SolidCAM'in bir diğer gücü de, geniş bir ölçeğe sahip endüstriyel işleme yeteneklerine sahip, kullanımı kolay ve uygun fiyata bir çözüm sunmaları. SolidCAM her amaca göre kullanılabilecek bir CAM ürünü. Tüm delik delme işlemleri, 2 eksen, 3 eksen, 4 eksen, 5 eksen pozisyonlamalı, sürekli 5 eksen frezeleme, yüksek hızda frezeleme, yatay 4 eksen işleme, torna, C eksen torna ve tel erozyonu destekliyor. Ayrıca, koordinat sisteminin otomatik ayarlanması, 3B sabit adım, trochoidal frezeleme stratejisi, gagalama yöntemiyle kaba atma, takım tutucusu için çarpma testi, 3+2 eksen işleme, c eksen torna desteği ve kalan talaş takibi ileri seviye fonksiyonellikleri de vardır.

Figür 1 - Bir Takım tutucunun 3+2 pozisyonlamalı freze ile işlenmesi

SolidCAM'in SolidWorks ile olan tek pencere entegrasyonu sayesinde tüm işleme operasyonları, SolidWorks ortamından ayrılmadan hesaplanır ve kontrol edilebilir. İşlemede kullanılan tüm 2B ve 3B geometriler tasarım modeli ile tamamen ilişkilidir. Yani işleme için kullandığınız geometrilerin herhangi birinde bir değişiklik yapılırsa SolidCAM geometrinin değiştiğini algılar ve kullanıcının tüm takım yollarını otomatik olarak tekrar senkronize edip hesaplamasına olanak verir.

SolidCAM, kütüphanesine tanımladığınız işlemeleri de destekleyen işlem bazlı bir CAM programı. SolidCAM'in otomasyona yönelik birincil yaklaşımı işlem şablonlarının oluşturulması ve benzer durumlarda bu şablonların kullanılmasına izin vermesi. Diş işleme, yüzey, taban, duvar işleme ve artan malzemenin işlenmesi gibi genel durumlar için programla beraber gelen hazır şablonlar mevcut. Kullanıcılarda uygun yerlerde kullanmak üzere kendi standart işleme işlemlerinin şablonlarını oluşturabilirler.

Üretim sektöründe olan SolidWorks kullanıcılarının çoğu potansiyel SolidCAM kullanıcısıdır. SolidCAM pazarı da giderek büyüyerek SolidWorks pazarı olmaktadır. SolidCAM, ya SolidWorks kullananlara eklenti bir (add-on) CAM programı olarak yada SolidWorks ile birlikte promosyon bir CAD/CAM paketi olarak sunulmakta. SolidCAM, standart orta ölçekli katı modelleme programı olan SolidWorks'ün pazardaki durumuna ve SolidWorks ile SolidCAM'in entegrasyonuna dikkat çekmektedir. Bu entegrasyonun yararları SolidCAM ile diğer CAM odaklı programları karşılaştırdığınız zaman açıkça ortaya çıkıyor.

SolidCAM, SolidWorks ile olan entegrasyonuna ek olarak SolidWorks'ün birçok alan ile ilgili çözüm ortaklarına, CAM olarak ta kullanması kolay, programlanabilir proses otomasyonuna uygun fiyatına ve dünya çapında destek garantisine dikkat çekiyor. Sonuç olarak kullanıcılar fiyat / performans oranı gayet uygun bir şekilde verimli, kapsamlı ve tam entegre bir CAD/CAM paketine sahip olabilir.

SolidCAM, SolidWorks ile entegre olduğundan beri hızla büyüyor. %39'dan %51'e artan gelir artış oranıyla CIMdata, SolidCAM'i 2003 ve 2004 yıllarının en hızlı büyüyen NC programı seçti. CIMdata, %41'lik büyüme oranıyla SolidCAM'in 2005 yılının en hızlı büyüyen program olacağını tahmin ediyor. Bu büyüme oranları diğer CAM programlarının ana gelirlerine göre daha az bir gelirden olsa da yinede çok önemliler. SolidCAM pazarda kendini kanıtlamış durumda.

Figür 2 - Kompleks geometriye sahip bir parçanın SolidWorks ile tasarımı

Bu önemli büyümeyi desteklemek için SolidCAM iç kaynaklarını büyütmeyi, CAM fonksiyonelliklerini arttırmayı, distribütörlerini arttırmayı ve SolidWorks ile olan ilişkilerini geliştirmeyi planlıyor.

SolidCAM stratejik gelişim sınırlarını, kendi iç gelişimini hızlandırmak yanında hızla gelişen yazılımlardan da dışarıdan destek almayı düşünerek belirledi. SolidCAM, ModuleWorks firmasının MachineWorks yazılımını 5 eksen işlemede takım yolu doğrulama ve simülasyon amaçlı kullanmaktadır.

Kullanım kolaylığı ve desteklenen geniş işleme operasyonlarından dolayı, CIMdata kullanıcıların birçok fonksiyonu uygulamak zorunda olduğu değişik parçaları ürettiği makineciler yada küçük ve orta ölçekli makineciler için SolidCAM'in uygun olduğuna inanıyor. SolidCAM, kalıpların yapılışında, uzay ve uçak parçaları ve geniş hacimli parçaların üretiminde kullanılabilir. Sadece tek bir kullanıcı grubuna çalışan satıcıların aksine SolidCAM sadece tek bir pazara yönelmez.

SolidCAM birçok sanayide kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları; elektrik, elektronik, otomotiv, havacılık, ve kullanıcı ürünleri sanayileridir. Bu çeşitlilik SolidCAM'in SolidWorks ile pazarlanmasından ve SolidCAM'in çok amaçlı kullanılabilmesinden kaynaklanıyor. SolidWorks genel amaçlı bir katı modelleyicidir ve bütün endüstrilerde kullanılmaktadır. SolidCAM, SolidWorks tabanlı çalışmaya başladığından beri SolidWorks'ün kullanıldığı endüstrilerde kullanılmaktadır.

Profesyonel programcıların kullanabileceği gibi operatörlerin de çok kolay şekilde kullanabileceği bir programdır. Sadece G-kodunun çıkarılamadığı SolidCAM demo versiyonu internetten indirebilirsiniz. İşlenecek parçaları ve işleme operasyonlarını görebilirsiniz.

SolidCAM şu anda diyalog kutularındaki entegre grafik parametrelerine ve 4 eksen tornaya destek sağlamamaktadır.

SolidCAM'in İsrail ve Almanya' da birçok lisanslı müşterisi vardır ve burada pazarlamada satışçıları kullanır. Bunların 50 ülkede oldukça etkileyici distribütör ağı vardır. Geçen yıl distribütör sayısı iki katına çıkmıştır ve distribütörler CAM yazılımı distribütör ağında ilk ondadırlar. Yeni SolidCAM distribütörlerinden çoğu SolidWorks distribütörleridir. Yeni distribütörler SolidCAM ailesine katıldıkça diğer CAM satıcıları da SolidCAM satmaya başlamışlardır öyle ki şu an önemli distribütörler önceden diğer NC yazılım ürünlerinin distribütörü idiler.

SolidCAM, pazarlama bakış açısı olarak SolidWorks'ün izlediği yolu takip ediyor. SolidCAM SolidWorks' ün kullanıcı konferanslarında yer alıyor, SolidWorks' ün web sayfasında reklamını yapıyor ve SolidWorks distribütörleri ile yakın çalışıyor. Eskiden SolidCAM pazarlama programını sadece Almanya gibi ana pazarlar için yapıyordu. Bu şekilde genel CAM pazarından çok az pay alabildiler. Ama bu SolidCAM pazarlama ağının genişlemesi ve büyümesi için sadece bir başlangıçtı.

SolidCAM' in yeni satışlarının çoğu SolidWorks Web sitesinden ve distribütör ağından kontak kurularak gerçekleştiriliyor. Bu kontaklar genelde ciddi ilgisi olan CAM kullanıcıları oluyor. SolidCAM hızlı gelişimini bu kaliteli kontaklar sayesinde kendi kontak oluşturma programını uygulamadan sağladı.

Müşteriler distribütörlerle ya da SolidCAM web sitesi aracılığı ile ürün desteği alıyorlar. Distribütörler CAM konusunda kalifiyedirler. Amerika'da ki ana distribütörlerden biri çok çeşitli takımların olduğu çok amaçlı bir takım marketi işletiyor.
Bu raporda değerlendirilen SolidCAM 2006 Versiyon 10 Nisan 2005'te piyasaya sürülecek. SolidCAM sürümleri her altı ay içinde yapılmaktadır. SolidCAM ile SolidWorks ürün geliştirmesi ayrı ayrı yapılmaktadır fakat SolidWorks'ün Alpha ve Beta sürümleri SolidCAM'e her zaman tedarik edilir. SolidWorks' teki yeniliklerin SolidCAM' e uyumluluğu sağlanır.

1. Operasyon Ortamı

SolidCAM, sadece SolidWorks penceresi içinde çalışmakta. Ayrı bir program gibi çalışmıyor. Dolayısıyla kullanıcı arayüzü SolidWorks'ün kullanıcı arayüzü. SolidCAM yüklendiği zaman "Tools" ve "Windows" araç çubukları arasında SolidCAM ikonu çıkar. SolidCAM ikonunu da içeren SolidWorks ikonları kullanıcı arayüzünün üst tarafında her zaman kalır. SolidCAM, CAM araçlarının kullanılabilmesi için SolidWorks menülerine ikonlar ekler. SolidWorks ve SolidCAM arasında tutarlı bir görüntü birliği olması açısından, SolidCAM, SolidWorks tarafından kullanılan metodolijileri ve formatları kullanmaktadır.

Figür 3 - SolidCAM'in SolidWorks içerisindeki arayüzü

SolidCAM ile çalışırken parçalar üzerine uyguladığınız operasyonların hepsi bir ağaç görüntüsü şeklinde ekranın sol tarafında tutulur. Operasyonları gördüğümüz bu kısım aynı zamanda CAM yöneticisidir. Operasyonlarda kullanılan stratejiler, takımlar ve geometriler referanslı bir şekilde görüntülenir. İşlemlerde kullanılan takımlar ekranın sol tarafındaki ağaç görüntüsünde sıralı bir biçimde listelenir. Takımların kullanımlarına göre olan dizilişleri SolidCAM tarafından ayarlanmaktadır. Takım numaraları da listelenmektedir. Takımlara istenirse takım tutucusu da eklenebilir. Operasyon isimleri üzerine tıklayıp sürükleyip bırakarak operasyon sıraları değiştirilebilir. Bir parçayı işlemek için önce bir işleme stratejisi seçersiniz daha sonra karşınıza gelen diyalog kutularına işlem parametrelerinizi girersiniz. İşlemle ilgili olan tüm parametreler ve seçimler bu diyalog kutularından yapılmaktadır.

SolidWorks ve SolidCAM istenirse aynı pencerede kullanılabildiği gibi, istenirse pencere bölünerek, bir tarafta SolidWorks bir tarafta SolidCAM olmak üzere de çalışılabilir. Eğer pencereyi bölerseniz üretilecek parça SolidWorks penceresinde kalır ve tüm CAM işlemleri SolidCAM penceresinden takip edilebilir.

SolidCAM tamamen SolidWorks içerisinde çalışan bir program olduğu için ve SolidWorks ile tam entegre bir altın ortak olduğundan programlar arasında herhangi bir veri transferi yapmaya gerek yoktur. Buna montajlar, geometrik veriler, unsurlar ve toleranslar gibi geometrik olmayan ürün bilgileri de dahildir. Amerika'da makine üretimi yapan bir şirketin yöneticisi şöyle demiştir: "SolidCAM, SolidWorks'e tamamen uyuyor. Tek bir veri tabanı üzerinde çalışabilmek mükemmel"

SolidWorks'ün tüm sertifikalı ortakları, SolidWorks'ün kendine özgü olan geometri verilerini kusursuz bir şekilde okuma yeteneğine sahiptir. Geometriler arasındaki ilişkiler de desteklenir. Bununla beraber SolidCAM gibi sertifikalı altın çözüm ortakları SolidWorks ile entegre olarak aynı pencere içinde çalışırlar. SolidWorks programının görünüşü ve arayüzü de aynı şekilde korunmaktadır. SolidWorks ile SolidCAM arasında iki seviyeli bir ilişki vardır. Birincisi geometri ilişkileridir. Üretilecek parça geometrisi üzerinde değişiklik, SolidCAM'de ki takım yolları da otomatik olarak değişir. Ek olarak, altın ortaklarda fikstürler ve kalıp bileşenlerinde de bu ilişkiler sağlanır. Böylece parça üzerinde bir değişiklik yapıldığı zaman ilişkili olan tüm bileşenler de otomatik olarak güncellenir. Güncellemeler parça üzerinde değişiklik yapılan bölgelere uygulanır.

SolidCAM, C++ dilinde yazılmıştır. Kullanıcılar SolidCAM sistemi üzerinde işleme prosesleri, delik tanıma için teknoloji veri tabanları ve post prosesör gibi bazı işlemlerde özelleştirme yapabilirler fakat SolidCAM, Visual Basic gibi programlarla API tabanlı özelleştirmeler yapılmasına izin vermemektedir.

SolidCAM kullanıcıları için dosya yönetimi tamamen SolidWorks ortamında halledilmektedir. Tüm veri tipleri -parçalar, kalıplar, fikstürler- bu sayede desteklenir. PDMWorks, SolidWorks tarafından sağlanan bir veri yönetim sistemidir. Hem kişisel çalışmalarınızda, hem de çok kullanıcılı ortamlarda kullanabilirsiniz. PDMWorks ile dosyalarınızı güvenli bir şekilde saklayabilir, NC verilerinizi organize edebilir, dosya revizyonlarınızı kontrol edebilir, proje verilerinizi ve iş akışını düzenleyebilirsiniz. Ayrıca çalışma gurubunuzun işbirliği içinde çalışmasını geliştirebilirsiniz. Zamanla PDM çözümleri CAM kullanıcıları için önemli bir hale gelmiştir. Diğer büyük ölçülü PDM yazılımlarının aksine, PDMWorks küçük ve orta ölçekli firmaların kullanımı için tasarlanmıştır. Kurulumu, öğrenmesi ve kullanması gayet kolaydır.

SolidWorks ile SolidCAM, modellerinizi karşılaştırma unsuru mevcuttur. İki modeli karşılaştırırken, yazılım size modeller arasındaki farkları göstermektedir. SolidWorks'te model üzerinde bir değişiklik yapıldığı zaman, SolidCAM parça üzerinde değişiklik yapıldığına dair bir bilgi görürsünüz. Bu aşamada, SolidCAM kullanıcısı, parçaları karşılaştırarak değişikliğin nereye yapıldığını rahatça anlayabilir. Eğer PDMWorks kullanılıyorsa, değişikliğin kim tarafından, ne zaman, nereye ve neden yapıldığı da görüntülenebilir.

Bir altın ortak olarak, SolidCAM, SolidWorks'te yapılan yazılımla ilgili geliştirmeleri takip etmektedir. SolidWorks'ün yeni fonksiyonlarından faydalanılması için, SolidWorks'ün Alpha ve Beta sürümleri SolidCAM tarafından tedarik edilir ve SolidCAM üzerinde gerekli modifikasyonlar yapılır ya da gerekiyorsa ek unsurlar eklenir. Sonuçta SolidCAM, SolidWorks sürümlerini yakından takip etmektedir.

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.