Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Kalıp Teknolojileri > Ortak çalışma özellikli ara plakalı ardışık kalıp sistemleri (stack mold):

2.2. Üç yüzeyli Stack kalıplar

 Üç yüzeyli stack kalıplar 2 yüzeyli stack kalıpların ihtiyacı karşılamadığı durumlarda ve 4 yüzeyli kalıpların da mevcut enjeksiyon makinesi için fazla yüksek olduğu durumlarda kullanılır. Üç kademeli stack kalıplar hem ince cidarlı hem de derin parçaların basılmasında kullanılabilir. Bu kalıplar çabuk değiştirilebilir sistemlerle bütünleştirilirse esneklik ve yüksek üretim kapasitesi sağlar. Üç yüzeyli stack kalıplar özellikle derin parçaların basılmasına müsait olduğu için çok önemlidir. Diğer tip stack kalıplar daha çok ince cidarlı parçalar basabilmektedir. Fakat 3 yüzeyli bir stack kalıp daha derin parçaları güvenli ve yüzey kalitesi yüksek bir şekilde basabilir. 3 yüzeyli stack kalıp kullandığı StackTeck firması tarafından patentli 3'lü VMTS sistemi ile her bir kalıp gözlerine denk basınç ve akış karakteristiği sağlar.


Şekil 4. Üç yüzeyli Stack Kalıp

Avantajları:

 • Enjeksiyon makinesinin tonajını arttırmaya gerek yoktur.
 • 300 veya daha yüksek tonajlı enjeksiyon makinelerinin mengene aralığı standartlarına uygun kalıp yüksekliğine sahiptir.
 • Kalıp dizaynı QPC (Quick Product Change) ile geliştirilebilir.
 • Strok artışı çevrim zamanını çok kısa bir süre etkiler.

Uygulama alanları:

 • İnce cidarlı kaplar
 • Kapaklar
 • Endüstriyel kapaklar
 • Tıbbi Kullan-At eşyalar

2.3. Dört yüzeyli stack kalıplar

Esasında 4 yüzeyli stack kalıplar 2 tane çift yüzeyli stack kalıbın arka arkaya yerleştirilmesi ile oluşur. Dört yüzeyli stack kalıp sistemi 2 ana bileşenden ibarettir. Bunlar bir sıcak yolluk taşıyıcı kasa ve çekirdeği değiştirilebilir plaka modülleridir. İhtiyaç olan tüm su, hava, elektrik cihazları sabit kalmak suretiyle taşıyıcı kasa değiştirilir. Böylece tekrar montaj etmekle zaman kaybı yaşanmaz. Bilinen stack kalıplardaki meme çubuğu kalıpların çabuk değiştirilmesine engel teşkil eder. Kalıp makinedeyken diğer plaka ve modüllerin kaldırılmasına ve güçlüklerin artmasına neden olur. VMTS sistemiyle bu problem ortadan kaldırılır.Erimiş plastik merkez plakalara enjekte edildikten sonra sıcak yolluk manifoldu ile doğrudan doğruya kalıp boşluğuna ve çekirdeğine transfer edilir. Eriyik kalıp ayırma yüzeyinden geçirilir ve VMTS ile tamamen ayarlı olarak merkezi dağıtım manifolduna aktarılır. Bu manifold her bir hususi yolluk ağzını gözleri doldurmak üzere besler.VMTS sisteminde meme çubuğu sistemi gibi mengene tonajının % 10-15 yükseltilmesine gerek yoktur.VMTS düşük meme kuvvetiyle bile sızdırmazlık işlemini devam ettirebilir.


Şekil 5.
Dört Yüzeyli stack Kalıp (4x24 =96 gözlü)

Şekil 5' de görülen 4 yüzeyli stack kalıp 4x24 (96) göz olup 3" çapında ince cidarlı kapak basmaktadır. Bu kalıbın çevrim zamanı 5 s olup saatte 75,000 parça basabilmektedir. [4].

4 yüzeyli stack kalıbın avantajları:

 • 2 yüzeyli kalıba göre üretimi %100 arttırır.
 • Üretim maliyetleri düşer
 • Parça çıkarma sistemi kalıbın için yerleştirilmiştir. Bu da üretim hızını doğrudan etkiler.
 • 2 yüzeyli kalıp gibi enjeksiyon makinesinde ilave tonaj gerektirmez.
 • QPC teknolojisi ile birleştirilerek genişletilir ve bu da hızlı değiştirme sisteminin varlığından dolayı hız kazandırır.
 • 2 yüzeyli kalıplarda olduğu gibi strokun çoğalmasından dolayı çevrim zamanı çok küçük miktarda artar.

Uygulama Alanları:

 • İnce cidarlı kaplar
 • Kapaklar
 • Endüstriyel kapaklar
 • Tıbbi kullan-at eşyalar
 • CD'ler

2.4. Hızlı değiştirilebilir kalıplar (QPC, Quick Product Change Molds)

Hızlı değiştirilebilir stack kalıpların en önemli avantajı hızlı bir şekilde değiştirilebilir bir kalıp tasarımı olmasıdır. Bu durum bu tip stack kalıpların çizelgelere uygun olarak zamanında mal teslimi yapabilmeye yardımcı olur. Bu sistemle kalıpçılar çekirdek plakaların dışında değişiklik yapmayacakları için kalıp değiştirme zamanını 6-8 saatten 45 dakika gibi kısa zamanlara indirebilirler. Hızlı değiştirilebilir kalıp modülleri yüksek hacimli veya düşük hacimli üretimler için uygundur. Bu şekilde stok seviyesini minimize ederek parça maliyetlerinin düşmesine yardımcı olur [9].

Modüler sistem normal tek yüzeyli kalıptan stack kalıba geçiş yapmayı orijinal çekirdek ve kalıp boşluğu modül setini kullanmak suretiyle destekler. Sonuçta kalıpçılar sermaye yatırımını genişletmeden yüksek verimlilik oranlarına bu sistem sayesinde ulaşır.


Şekil 6.
Hızlı değiştirilebilir modüller

Avantajları:

 • Çevrim zamanını arttırmadığı için diğer sistemlerle birleştirildiğinde üretim hızını arttırır.
 • Kalıp değiştirme zamanını bir saatin altına indirir.
 • Esneklik sağlar
 • Yeni üretim için sermaye masrafını engeller.
 • Parça maliyetini ve stokunu minimize eder.

Uygulama Alanları

 • İnce cidarlı kaplar
 • Kapaklar
 • Endüstriyel kapaklar
 • Tıbbi kullan-at eşyalar

Hızlı değiştirilebilir stack kalıp modüllerine örnek bir uygulama çatal bıçak kaşık üretimidir. Hızlı değiştirilebilir sistemle 3 ve 4 yüzeyli stack kalıplar üretim devam ederken birleştirilebilir [6].

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.