Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Plastik Teknolojisi > Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığında Esnek Menteşe Dizaynı:

Esnek menteşeler için iki önemli özellikte, kapak kapandığı zaman arada (iç tarafta) oluşan boşluk ve dış taraftaki radyüstur. Şekil 4 ve 5 'te bu boşluğun amacı gösterilmiştir. Bu kapanma boşluğu verilmeden yapılan dizaynlarda, kapak 180ºkonumuna getirildiğinde, kıvrılma hattında köşede aşırı gerilme yüklenmesi ve istenmeyen çentik oluşur. Kapanma problemi yaşanan böyle bir menteşe dizaynının ömrü çok uzun olmaz. Şekil 5'te gerekli boşluğun, çentik ve gerilme oluşumunu önlediği ve kıvrılma hattında kolaylıkla kapağın kapandığı gösterilmektedir.

Şekil 4: Yanlış Tasarım
Şekil 5: Doğru Tasarım

Menteşe Kıvrılmadan Önce

Menteşe Kıvrılma Ekseni

Katlanma boşluğu verilmemiş kötü bir tasarım.
Katlama esnasında istenmeyen çentik oluşması, menteşe ömrünü olumsuz etkiler.
Katlanma boşluğu verilerek istenmeyen
çentik oluşumu önlenmiştir.


Esnek Menteşelerin Ölçüsel Hesapları:


Şekil 6


Şekil 7
L1: Menteşenin kıvrılmadan önceki uzunluğu
t: Menteşe et kalınlığının yarısı
L0: Menteşenin kıvrıldıktan sonraki uzunluğu
R: Menteşe radyusu
l: Tek taraflı kilitleme boşluğu

Menteşenin altındaki geniş radyus, plastik moleküllerinin menteşe bölümüne yönlenmesine yardımcı olur. Bu moleküler hareket, menteşenin dayanımını artırarak, uzun ömürlü olmasını sağlar. Genellikle esnek menteşeli ürün kalıplandıktan hemen sonra, sıcaklığını kaybetmeden, operatör veya robot ile kapatıldığı için,moleküler hareket çok daha kolay ve hızlı olmaktadır.

PP ve PE plastik malzemeler kullanarak yapılacak esnek menteşe dizaynı için malzemenin temel özelliklerini (akma gerilmesini, akma uzamasını, kopma gerilmesini, kopma uzamasını) bilmek gerekir. Diğer ölçüler ise hesaplanarak bulunur. Şekil 6'da gösterilen ölçüler, hesaplamada kullanılırlar.

İlk önce esnek menteşe içindeki en uzun kıvrılma bulunup malzeme özellikleri ile karşılaştırılır. Eğer bu uzunluk malzemenin maksimum elastik şekil değiştirme limitinin altında ise menteşe kırılmadan kullanılabilir. Eğer bu uzunluk elastik şekil değiştirme bölgesinin dışında ise (plastik şekil değiştirme bölgesinde ise) menteşe sadece birkaç kez açıp kapama hareketinden sonra kırılacaktır. Eğer bu uzunluk kopma uzamasının da üzerinde ise menteşe ilk kıvrımda kopacaktır.

Daha önce yapılmış, güvenilir testler bize sağlıklı veriler kazandırmıştır;

  • Menteşe düzgün bir daire şeklinde, tarafsız eksen etrafında kıvrılır. Bu eksenin uzunluğu, menteşenin kıvrılmadan önceki uzunluğuna eşittir,
  • En dıştaki kenarda (yüzeyde) maksimum çekme gerilmesi, en içi kenarda (yüzeyde) ise maksimum basma gerilmesi oluşur,
  • Maksimum çekme gerilmesi, akma sınırına erişiyorsa, dizayn ölçüleri tekrar gözden geçirilmelidir.

Şekil 6'ya göre,

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.