Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > Plastik Teknolojisi > Plastik Enjeksiyon Kalıpçılığında Esnek Menteşe Dizaynı:

Esnek Menteşeler:

Akma gerilmesi ve akma uzaması biliniyorsa, bu değerler denklem üzerinde yerine konduğunda L1 için en küçük değer bulunacaktır. Menteşe kalınlığı ve uzunluğu bilinmelidir. Genellikle menteşe kalınlığı 0,2-0,38 mm arası en düşük değer seçilir ve uzunluğu hesaplanır.

Esnek Olmayan Menteşeler:

Esnek olmayan menteşeler sadece bir kaç kez açma kapama ömürlüdürler. Muhtemelen çatlak, ilk bükme esnasında oluşur.

Yırtılmaya Karşı Direnç:

Menteşe, kenarına uygulanan burulma momenti nedeni ile, kolayca yırtılma eğilimi gösterecektir. Bu problemin çözümünde aşağıdaki yollar izlenir.


Şekil 8. Yırtılmaya Karşı Direnç

  • Menteşe sonu kalınlığı (resimde kırmızı renkli bölge) pratik olarak, menteşe kalınlığının iki katı olarak düşünülür. Menteşe kalınlığı 0,2mm ise menteşe sonu kalınlığı, yırtılmayı önlemek için 0,4 mm yapılmalıdır ve iki et kalınlığı arası lineer bir geçiş ile sağlanmalıdır.
  • Menteşe geçişleri (resimde mavi renkli bölge) radyüslü yapılır.

Tasarımda dikkat edilecek noktalar:

Uzun ömürlü esnek menteşeli ürün dizaynlarındaki ilk anahtar nokta, polimer zincir yapısını , dik bir açı ile menteşe kıvrım bölgesine göndermektir.

Parçalar kalıplandıktan hemen sonra birkaç kez kıvrılarak,menteşe bölgesine, daha çok moleküler akış sağlanır.

Diğer önemli nokta ise yolluk girişi ve plastik akışkanın kararlı bir şekilde, üst yüzeye mümkün olduğu kadar paralel olacak şekilde ilerlemesidir.

Şekil 9:Yolluk girişi gövdenin ortasından yapıldığı durumda, plastik akış yönleri gösterilmiştir.
Şekil 9-1:Siyah renkli kaynak çizgisi oluşumu ve kırmızı renkli hava boşluğu oluşumu görülmektedir. Kaynak çizgisinin menteşe boyuncun oluşması da kaçınılmaz bir durumdur.

Diğer önemli nokta ise yolluk girişi ve plastik akışkanın kararlı bir şekilde, üst yüzeye mümkün olduğu kadar paralel olacak şekilde ilerlemesidir.

Şekil 9'da kötü dizayn edilmiş bir yolluk sistemi görülmektedir. Plastik, yolluk merkezinden dairesel şekilde akarak kalıp içerisine yayılır. Akışkan önce menteşe kenarına yaklaşır fakat kesit daralması ile karşılaştığı için durur. Akışkan plastik gövdenin her yerini doldurduğunda, menteşedeki kesit daralmasını geçmeye zorlanır. Menteşeye ilk değen plastik daha soğuk olacağından, ince kesidi geçemeyecektir. Bu sebeple menteşenin arka tarafında istenmeyen bir hava boşluğu ve menteşe eksenine dik bir kaynak izi (soğuk mal birleşim izi) oluşacaktır.

Şekil 10'da yolluk sistemi, bu sorunu çözecek şekilde tasarlanmıştır. Yolluk girişi geniş bir hat üzerinden verilerek, akışkanın menteşe duvarlarına kadar, düzgün,paralel bir ilerlemesi ve menteşe duvarına aynı anda ulaşması sağlanmaktadır. Bu sebeple akışkan menteşeyi geçtiğinde doğrusal ilerlemesine devam edebilmektedir.

Bu yolluk girişi, ortadan yolluk girişine göre daha düzgün bir plastik akışı sağlamaktadır.


Şekil 10: Uygun şekilde tasarlanmış yolluk girişi (yeşil renkli bölge)


ÖRNEK-1:Bu esnek menteşenin, deforme olmadan, 180º açılıp kapanabilmesi için, minimum menteşe uzunluğunu bulalım;

Not: Bu teknik veriler genel bir PP malzeme içindir. Kullanacağınız malzemenin teknik özelliklerini malzeme tedarikçinizden isteyiniz.

Minimum esnek menteşe uzunluğu;

ÖRNEK-2:

Eğer 180º lik bir kıvrılma hareketi istenmiş olsaydı, menteşe boyu 12,4 mm olacaktı.

Kaynak:
Paul A. Tres's book "Designing Plastic Parts for Assembly 2nd, Revised Edition."

 


Not: Bu raporu MS Word formatında indirmek için tıklayınız (1,08MB)

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.