Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > CAD/CAM/CAE > Plastik enjeksiyon simülasyonu:

Büyük resim için tıklayınız
Şekil 11: Ağ (Mesh) örülmüş model

Tabiî ki ilk yapılması gereken işlem parçanın ağ yapısının doğru bir şekilde oluşturulmasıdır. Bu işlemin teknik detayları bu yazı içerisinde yer almayacak, analiz programlarının imalatta nasıl kullanılması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Parçamızda ilk verilmesi gereken kararın doğru yolluk girişinin tespit edilmesi olduğunu belirtmiştik. Plastik enjeksiyon analiz programları bize seçtiğimiz şartlarda oluşabilecek sonuçları gösterirler. Bu sebeple analiz programını kullanan kişilerin imalat tecrübelerini kullanarak çeşitli alternatifler yaratması ve bu alternatifleri analiz ederek en doğru olanı içlerinden seçmeleri gerekir.

Bu parçanın üç farklı plastik girişi değerlendirilip aralarından çarpılma miktarlarına göre seçim yapılacaktır.

İlk alternatifimizde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir eriyik girişi düşünülmüştür.

 Büyük resim için tıklayınız
Büyük resim için tıklayınız
Şekil 12: Birinci alternatif malzeme girişleri ve fiber yönlenmesi

Şekilde sol taraftaki parça üzerinde soğuma renklerle belirtilmiştir ve görüldüğü gibi plastik girişinin olduğu dört noktada malzeme hala sıcak iken arka kısımda plastik donmaya başlamıştır. Sağ tarafta ise dolum sırasında kalıp boşluğu içerisindeki fiber yönlenmeleri görülmektedir ve katkı maddesinin dolumun son gerçekleştiği bölgede karşılaştığı net bir biçimde takip edilebilmektedir.

Büyük resim için tıklayınız
Şekil 13: Birinci alternatif çarpılma analiz sonucu (1,9 mm)

Parçanın çarpılma analiz sonucu incelendiğinde sol tarafta yeşil ve sağ tarafta kırmızı ile görülen bölgeler arasında toplam çarpılma miktarının 1,9mm olduğu tespit edilmiştir.

İkinci alternatifimizde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir eriyik girişi düşünülmüştür.

Büyük resim için tıklayınız
Büyük resim için tıklayınız
Şekil 14: İkinci.alternatif malzeme girişleri ve fiber yönlenmesi

 Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi ikinci alternatifte malzeme girişleri yine dört noktadan fakat parçanın tam ters tarafında seçilmiştir. Bu durumda oluşacak fiber yönlenmeleri de sağ tarafta görülmektedir.

Büyük resim için tıklayınız
Şekil 15: İkinci alternatif çarpılma analiz sonucu (2,2 mm)

Bu durumda şekilde pembe olarak gösterilen kontrol noktaları arasındaki toplam çarpılma 2,2mm olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü alternatifimizde aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi parçanın orta bölümünden üç noktadan eriyik girişi düşünülmüştür.Şekil 16: Üçüncü alternatif malzeme girişi ve fiber yönlenmesi

 

Büyük resim için tıklayınız
Şekil 17: Üçüncü alternatif çarpılma analiz sonucu (4,3 mm)

         
     
TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
© 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.