Ana sayfa
         
     
Rapor - Makale > İmalat Teknolojileri > İmalatta Mükemmele Doğru; Otoinşa Teknolojileri:
İçindekiler:
 • Önsöz
 • Giriş
 • Özet
 • Otoinşa Teknolojileri

 •   > Işıkla Kür
          Tarayarak
          Maskeleyerek
    > Toz Bağlama
          Isıtarak
          Yapıştırıcıyla
    > Harç Yığma
          Püskürterek
          Sıvayarak
    > Tabaka Yığma
          Yapıştır + Kes
          Kes + Yapıştır

   Firma-Marka İndeksi
 • Uygulama Sahaları

 •   > Mühendislik:
    -->
  Kavramsal Modelleme

    --> Hızlı Prototip İmalatı
    --> Hızlı Kalıp imalatı
    > Direkt İmalat
    > Mimarlık
    > Medikal
    > Matematik, Fizik, Kimya
    > Kuyumculuk
    > Sanat
 • Türkiye'deki Uygulamalar
 • Geleceğe Dair Tahminler
 • Kaynaklar
 • Ek Bilgiler

 •       Talaşlı İmalat Teknolojisi
        Fotopolimerler
        Sinterleme Teknolojisi
        Hassas Döküm Teknolojisi
        Silikon Kalıplama Teknolojisi
        Model Dönüşüm Tek.'leri
 • Rapor güncelleme tarihçesi
 • | Ana Sayfa | Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa |

  Giriş:

  Bilindiği gibi insanlar, tarih boyunca, içinde yaşadıkları doğadaki yaratıkar ve kurulu mükemmel düzenden örnek alarak önemli keşiflerde ve teknik ilerlemelerde bulunmuşlardır. Mükemmel imalat yeteneğine sahip olmayı hedefleyen otoinşa teknolojileri de doğadaki mükemmel imalat örneklerinden esinlenilerek geliştirilmiştir. Binlerce yıldır kullanılıp geliştirilen talaşlı imalat, kalıba dökme, şekillendirme vb. klasik ve kısıtlı imalat teknolojilerine kıyasla doğadaki imalat, insanların kullandığı bu yöntemlerden çok farklı olarak atom ve molekül seviyesindeki kontrollü birleşmelerle olur. Bu konuda verilecek en uç örnek, şüphesiz doğadaki en karmaşık ve gelişmiş yapıya sahip insan bedenidir.

  Ana rahminde yeni bir insan vücudu inşa edilirken, ne bir talaşlı imalat veya kalıba dökme yöntemi uygulanır, ne bir ek yeri mevcuttur, ne de perçin, vida, yapıştırma, vs. gibi bağlama yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Herşey atom, molekül ve hücre bazındaki hassas birleşmelerle gerçekleşir... Eğer böyle bir imalat şekli var olmasaydı ne bu makale yazılmış olacaktı ne de siz bu yazıyı okuyor olabilecektiniz?.. 

  Hücre içindeki molekül bazında mükemmel faaliyetlerin etkileyici bir animasyonu...
  Kaynak: http://multimedia.mcb.harvard.edu
  Yüksek çözünürlüklü ve açıklamalı versiyonu ise
  Flash Video formatında indirebilirsiniz; BiovisionHighRes2.flv (53,6MB)

  "Coded Self-Assembly" veya kodlanmış (DNA şifresiyle) kendinden imalat denilebilecek bu hadiseler, imalat teknolojisinde insanlığın önündeki bir ufuk çizgisidir. Bu olayı taklit ederek imalat gerçekleştirmek (self assembly = kendinden imalat) şu anda henüz hayal aşamasında olsa da bu ufuka doğru atılmış ilk (pratik uygulaması olan) adım sayılabilecek otoinşa teknolojilerinde 1990'dan bu yana önemli gelişmeler sağlanmıştır.

  Otoinşa teknolojisi için doğadan ve çevreden alınan diğer örnekler:

  Büyük resim için tıklayınız
  Büyük resim için tıklayınız
  Yaprak üzerinde su damlacığı
  Kaynak: www.flickr.com/photos/rockdock
  Kaya tuzu kristalleri
  Kaynak: www.flickr.com/photos/wlodi...


  Bizmut kristalleri

  Mükemmel bir küre halini alan sıvı damlaları (solda, su damlacığı) ve düzgün küp şeklindeki kristaller (sağda, tuz kristalleri), cansızlar dünyasından bu konuda verilebilecek ilk örneklerdendir.

  Bitkiler dünyasına girdiğimizde ise, bir ağacın gövdesinin oluşumu, hiç bir ek yerine sahip olmadan meyvaların içinde çekirdeklerinin yerleşmesi örnek verilebilir.

  Sağda görülen meyvanın içindeki her bir çekirdek, yine o meyvanın ağacı, dalları, yaprakları, meyvası ve tohumları hakkındaki molekül bazındaki tüm geometrik ve malzeme özelliklerine ait bilgiyi içerir...

  Hayvanlar dünyasına baktığımızda ise karmaşık şekilli bir deniz kabuğu, veya insanların uzun yıllar motorlu araçlar yerine kullandığı atların tüm mekanik ve kimyasal yapısıyla (klasik imalat yöntemleri kullanılmadan) oluşumu verilebilecek güzel örneklerdendir. 
  Büyük resim için tıklayınız
  Tuğla ile inşa edilen bir duvar belki de arıların petek inşa etmesine en yakın örnektir.

  Günümüzdeki gelişmişlik seviyesiyle otoinşa teknolojisi henüz daha çok arıların balmumu kullanarak petek inşa etmesine benzemektedir. Aslında aynı anda binlerce arının değişik noktalardan inşayı sürdürdüğü göz önüne alınırsa, buna tam benzer bir otoinşa cihazının, çok sayıda ve ana bilgisayarla sürekli iletişim halinde (nano teknoloji ile imal edilmiş) mini robotlar kullanıyor olması gerekirdi...

  Aslında, belli hammadeleri kullanarak katmanlar halinde bir yapı inşa etmek insanlığın hiç de yabancı olmadığı bir teknolojidir. İnşaat sırasında geçici olarak yapıyı (özellikle kemer, kubbe ve tavan gibi) ayakta tutacak destek malzemeleri ve iskeleler kurulur. Çok daha küçük yapıları imal etmede kullanılan otoinşa teknolojisinde de durum çok benzerdir, bu sayede binalar gibi karmaşık parçalar inşa edilebilir. 

  büyük resim

  İnşa yönteminin yontmaya nazaran avantajı burada gözükebilir. Herhalde Tac Mahal'i kendi büyüklüğündeki bir kayayı yontarak yapmayı deneselerdi ne kadar zor olurdu?

  Otoinşa teknolojisi sayesinde, önceden sadece büyük çaplı yapılar için uygun olan inşa metodu artık avuç içine sığabilecek parçalara da uygulanabilir hale gelmiştir.

  | Ana Sayfa | Önceki Sayfa | Sonraki Sayfa |
           
       
  TurkCADCAM.net > Türkiye'nin yeni ürün tasarım, geliştirme, CAD/CAM/CAE, CNC, kalıp ve imalat teknolojileri portalı
  ***** Sektörün profesyonel bilgi ve işbirliği platformu *****
  © 2002-2017  Sinerji Yayıncılık, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri
  Bu portaldaki içerik, ancak kaynak belirtilmesi ve izin alınması şartıyla yayınlanabilir.